Hormonalna terapia zastępcza objawów klimakterium
korzyści i ryzyko

„Podczas badań prowadzonych w ramach WHI (Kobiecej Inicjatywy Zdrowotnej) z udziałem 161 tysięcy kobiet zaobserwowano intrygujący spadek częstości zachorowań na raka jelita grubego (odcinek okrężnicy i odbytu), jednak staranne rozważenie korzyści i ryzyka nie daje uzasadnienia dla rozpoczęcia lub kontynuacji stosowania złożonej hormonalnej terapii zastępczej z zastosowaniem estrogenu i progestagenu w profilaktyce tego schorzenia. Narodowy Instytut Raka (NCI) prowadzi obecnie badania kliniczne w celu opracowania skutecznych metod wykrywania i zapobiegania raka okrężnicoodbytnicy i piersi, które umożliwią kobietom świadome podejmowanie krytycznych decyzji zdrowotnych.

Wyniki badań klinicznych w zakresie stosowania złożonej hormonalnej terapii zastępczej (estrogenowo-progestagenowej) w porównaniu do grupy kontrolnej zażywającej placebo wykazały:

  • 41% wzrost częstości występowania udarów
  • 29% wzrost częstości występowania ataków serca
  • podwojenie częstości występowania żylnej zakrzepicy z zatorem
  • 22% wzrost częstości występowania wszystkich chorób sercowo-naczyniowych
  • 26% wzrost częstości występowania raka piersi
  • 37% spadek częstości występowania raka jelita grubego (odcinek okrężnicoodbytniczy)
    spadek o 1/3 częstości złamań kości miednicy
  • 24% spadek liczby wszystkich złamań
  • nie stwierdzono różnicy w całkowitej śmiertelności (z wszystkich przyczyn).

dr Leslie Ford, dyrektor badań klinicznych Działu Zapobiegania Rakowi, Narodowy Instytut Raka, USA

Źródło: NHLBI Stops Trial of Estrogen Plus Progestin, Due to Increased Breast Cancer Risk, Lack of Overall Benefit , NIH News Releas2, June 2002

Niniejszą informację redakcja Antykoncepcji bez ściemy podaje wszystkim kobietom właśnie po to, by mogły podejmować ŚWIADOME DECYZJE dotyczące ich zdrowia i dysponowały wiedzą pozwalającą na podjęcie partnerskiego dialogu z lekarzem prowadzącym. Szanowne Panie — jesteście „konsumentkami usług zdrowotnych”. Płacicie — więc wymagajcie poważnego traktowania i profesjonalizmu. Jeśli nie możecie liczyć na zmianę podejscia przez Waszego lekarza — zmieńcie lekarza!


Hormonalna terapia zastępcza (HTZ albo HRT) znalazła się w centrum uwagi mediów po opublikowaniu wyników szeroko zakrojonych badań prowadzonych w USA pod nazwą Women's Health Initiative (WHI) (Kobiecej Inicjatywy Zdrowotnej) Oto krótkie podsumowanie wyników tych badań.

Kiedy były prowadzone?

Badania rozpoczęto jesienią 1997 roku i miały trwać do 2005 roku. Naukowcy zdecydowali się jednak na ich przerwanie w połowie - 31 maja 2002 roku, ponieważ stwierdzili, że zagrożenie uczestniczek poddawanych HTZ w trakcie trwania tych badań przewyższało korzyści, jakich spodziewano się ze stosowania tej terapii.

Kto brał udział w przerwanych badaniach?

Ponad 16,000 zdrowych pomenopauzalnych Amerykanek z zachowaną macicą między 50 a 79 rokiem życia.

Jaką formę HTZ obejmowały przerwane badania?

Uczestniczki otrzymywały placebo lub 0,625 mg of skoniugowanego estrogenu końskiego i 2,5 mg octanu medroksyprogesteronu (MPA) (złożony preparat HTZ zawierający estrogen i progestagen) w formie jednej tabletki dziennie przez średni czas 5,2 roku. Badania miały na celu określić przydatność HTZ pod kątem zapobiegania chorobom będących następstwem klimakterium.

Dlaczego je przerwano?

Naukowcy przerwali badania w połowie, ponieważ w porównaniu z grupą kontrolną (stosującą placebo) u kobiet otrzymujących preparat HTZ zauważono przekroczenie częstości zachorowalności na raka piersi w stosunku do założeń przyjętych przed rozpoczęciem badań.

Jakie istotne wnioski wyciągnięto?

Stwierdzono, że długotrwałe stosowanie HTZ (przez ponad 4 lata) zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca i raka piersi. Badanie nie wykazało istotnego wzrostu ryzyka zachorowania na raka piersi przez kobiety stosujące HTZ przez czas krótszy niż 4 lata.

Dla kogo ta informacja jest istotna?

Naukowcy zalecają, by kobiety, które stosowały złożoną HTZ (estrogen i progestagen) przez czas dłuższy niż 4 lata zasięgnęły opinii swojego lekarza, czy zachodzi konieczność kontynuowania tej terapii. Jeśli dalsza terapia jest wskazana, pacjentki te powinny zostać przebadane pod kątem zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi i choroby serca.

Badacze również zalecają, by kobiety stosujące HTZ wyłącznie w celu profilaktyki chorób serca zaprzestały jej stosowania i uwzględniły inne metody zapobiegania tym chorobom.

Choć wyniki badań jednoznacznie wykazały, że HTZ zmniejsza ryzyko złamań kości w starszym wieku spowodowane ich zrzeszotnieniem, naukowcy mimo to zalecają, by kobiety stosujące HTZ w celu profilaktyki osteoporozy wraz ze swoimi lekarzami starannie rozważyły ryzyko i ewentualne korzyści związane ze stosowaniem HTZ i wzięły pod uwagę inne możliwości - stosowanie preparatów niehormonalnych.

Co dalej?

Badania w ramach Kobiecej Inicjatywy Zdrowotnej obejmujące stosowanie monoterapii estrogenowej (z zastosowaniem preparatu zawierającego sam estrogen) u kobiet po histerektomii będą kontynuowane, ponieważ dotychczas nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka zachorowania na raka wśród ich uczestniczek. Wyniki tych badań zostaną podane do publicznej wiadomości po ich zakończeniu w marcu 2005 roku.

tłumaczenie: redakcja

link do oryginalnego artykułu opublikowanego w języku angielskim


Źródła:
http://www.nhlbi.nih.gov/new/press/02-07-09.htm
;
JAMA 288(3), 321-333; A Friend Indeed May-June 2002;
www.afriendindeed.ca

Co robić, jeśli kobieta odczuwa bardzo nasilone objawy klimakterium?

Na szczęście, jest alternatywa HTZ! Są możliwości łagodzenia nieprzyjemnych objawów niedoborów hormonalnych, których następstwem jest klimakterium i profilaktyka osteoporozy. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów na bazie surowców naturalnych: pluskwicy (Cimicifuga racemosa, iamu - inaczej ignamu lub pochrzynu (Dioscorea batatas) i wiele innych - na przykład rodzimy nagietek (Calendula officinalis). Rośliny te zawierają substancje o budowie zbliżonej do naturalnych hormonów. Na przykład pochrzyn zawiera diosgeninę lub dioskorynę - substancję niemalże identyczną z naturalnym progesteronem, a nagietek zawiera masę steroli roślinnych. Choć substancje te nie działają tak silnie jak hormony syntetyczne, w większości przypadków nie wykazują żadnych działań niepożądanych. Jednak firmom farmaceutycznym nie opłaca się inwestować w leki na bazie surowców naturalnych, ponieważ nie mogą wtedy opatentować substancji czynnych -- a to stanowi główne źródło ich przychodów. Dlatego w lekach stosuje się syntetyczne analogi substancji naturalnych: profity można czerpać, patentując proces technologiczny i uzyskaną w jego wyniku substancję.

Jednak nawet najlepsze i najbezpieczniejsze pigułki nie będą działać, jeśli KOBIETA NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ. Równie ważna jak farmakoterapia jest higiena: wypoczynek, aktywny tryb życia i odpowiednia dieta (bogata w wapń, uboga w tłuszcze). Ważną rolę odgrywa również zaakceptowanie siebie przez kobietę -- taką jaka jest; zaakceptowanie upływu czasu. Ale..., czy to takie złe? Kobieta ma odchowane dzieci, ma więcej czasu dla siebie. Gdy miną przykre dolegliwości spowodowane wahaniami hormonów, kobieta zazwyczaj ma więcej wigoru, optymizmu, radości życia, jest bardziej przebojowa i skuteczna. Przykłady? Margaret Tatcher, Madlene Albright, Zyta Gilowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Henryka Bochniarz i wiele innych. A wszystko to przez relatywnie wyższy poziom... testosteronu. Dlatego o paniach po pięćdziesiątce można powiedzieć: KOBIETY Z JAJEM.

A zatem, drogie Panie, trzeba wziąć się w garść, zadbać o siebie, przecierpieć najgorszy okres (2 - 3 lata), po czym wziąć sprawy w swoje ręce. Wreszcie będziecie miały czas. Czas dla siebie. Skorzystajcie z szans, jakie otwiera przed wami Matka Natura.

W Polsce menopauza przypada statystycznie na 52 rok życia. Głównym zabójcą kobiet po pięćdziesiatce jest zawał serca. Dlatego należy koniecznie zadbać o serducho. Rzucić palenie, nadmierne picie (kieliszek dobrego, czerwonego winka/dzień jednak jest wskazany), odpowiednia dieta niskotłuszczowa (przeciwdziała powstawaniu złogów miażdżycowych) i aktywny tryb życia (ruch, jogging), by wspomóc układ krążenia. Panie, które są zainteresowane bliżej tą tematyką, mogą otrzymać fragmenty tłumaczenia amerykańskiego bestselleru Menopause - the Silent Passage w formie pliku pdf, zawierającego mnóstwo użytecznych rad. Aby go otrzymać, prosimy o maila.