Ograniczona odpowiedzialność redakcji serwisu


Autorzy serwisu dołożyli wszelkich starań, by zawarte w nim informacje były dokładne i odpowiadały obecnemu stanowi wiedzy medycznej.

Zastrzeżenia
Osoba wykorzystująca zawarte w nim informacje lub zadająca pytanie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

1) Wszystkie zawarte w serwisie informacje podano wyłącznie w celach edukacyjno-oświatowych. Temu również służą odpowiedzi udzielane w ramach płatnej usługi "Dziś pytasz - dziś odpowiadamy". Celem serwisu nie jest zastąpienie fachowej porady lekarskiej, lecz podniesienie wiedzy internautów w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i rozwiewanie nieuzasadnionych obaw.

2) Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa - zwłaszcza zdrowotne i prokreacyjne - mogące być wynikiem stosowania, niewłaściwego stosowania bądź zaniechania stosowania produktów lub metod, o których jest mowa w niniejszym serwisie.

3) Osoba korzystująca z metod, produktów i wiadomości, o których jest mowa w niniejszym serwisie stosuje je wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

4) Ponieważ jedyną osobą uprawnioną do udzielania porad, diagnozowania i leczenia jest lekarz-specjalista, zastrzegamy sobie prawo nie odpowiadania na pewne pytania i w uzasadnionych przypadkach będziemy radzili udać się do niego.

5) Wszystkie zawarte w serwisie informacje pochodzą z ogólnodostępnych źródeł i nie są objęte tajemnicą ani klauzulą poufności. Zostały zebrane i opublikowane przez redakcję serwisu w celu podanym w pkt. (1).

Komentarz
Powyższe zastrzeżenia czynimy tylko w trosce o Twoje zdrowie. Rozumiemy, że wizyta u lekarza może być krępująca, kosztować czas i pieniądze. Jednak nie wstydź się - lekarz jest po to, by leczyć i doradzać. W wielu przypadkach wizyta u niego może być konieczna. My pełnimy rolę edukatorów; nie predentujemy do miana internetowego lekarza, a rzetelnego serwisu informacyjnego. Pewnych rzeczy nie da sie załatwić przez telefon ani przez internet.