Interakcje, czyli wzajemne wpływy leków stosowanych równolegle i hormonalnych środków antykoncepcyjnych


Na skróty (szczegóły w tabeli):

Obniżają skuteczność antykoncepcji hormonalnej:
PRZECIWDRGAWKOWE:
barbiturany (w tym - fenobarbital (np. preparaty: Bellergot, Luminalum, Milocardin);
prymidon (np. preparat Mizodin-tabletki - prod. UNIA);
fenytoina (Epanutin parenteral, Phenytoinum - Polfa Warszawa);
karbamazepina (np. preparaty Amizepin, Neurotop, Tegretol, Timonil);
topiramat (np. Topamax - Jannsen-Cilag);
wigabatryna (np. Vigabatrin - Marion Merrel).

Jeśli tu nie znalazłaś, poszukaj w składzie leku podanym w ulotce, czy nie występuje jedna z wyżej wymienionych substancji.

ANTYBIOTYKI:
zawierające w składzie:
ryfampicynę (np. preparaty Rifamazid, Rifampicyna - polfa Tarchomin)
gryzeofulwinę

(poszukaj w składzie leku podanym w ulotce, bo nazwy handlowe mogą być nieco inne). Prócz tych dwóch antybiotyków, nie istnieją żadne dane farmakologiczne sugerujące wpływ innych, wymienionych poniżej, powszechnie stosowanych antybiotyków na skuteczność hormonalnej antykoncepcji.

Nie wpływają na skuteczność antykoncepcji hormonalnej:
ANTYBIOTYKI: zawierające w składzie:
tetracyklinę, doxycyklinę, ampicylinę, metronidazol ani antybiotyki chinolonowe.

Źródło:www.contraceptiononline.org, data ostatniej aktualizacji według stanu wiedzy na 12.2004

Leki stosowany równolegle ze środkiem antykoncepcyjnym
Składnik
czynny pigułki antykoncepcyjnej
lub inny środek antykoncepcyjny
Węgiel
leczniczy
(ATC: A 07 B..)

Barbiturany
(ATC: N 03 AA,
N 05 CA)

Benzo-diazepiny
(ATC: N 03 AE,
N 05 BA)
Beta-blokery
(ATC: C 07...)
Kortyko-
steroidy
(ATC: A 07, D 07)
Hipoglike-mizujące leki doustne
(ATC: A 10 B)
Leki
przeciw-drgawkowe
(ATC: N 03)
Ryfampicyna
gryzeofulwina
dezogestrel (DSG) obniżenie
wchłaniania
przyspieszone
wydalanie
      zmienia tolerancję na glukozę przyspieszone wydalanie karbamazepiny, fenytoiny, prymidonu obniżenie
krążenia
wewnątrz-wątrobowego
etinylestradiol (EE) jak wyżej jak wyżej wzmaga działanie leku stosowan. równolegle wzmaga działanie leku stosowan. równolegle wzmaga działanie leku stosowan. równolegle jak wyżej jak wyżej jak wyżej
gestoden
(GSD)
jak wyżej jak wyżej       jak wyżej jak wyżej jak wyżej
lewonorgestrel (LNG) jak wyżej jak wyżej       jak wyżej jak wyżej jak wyżej
linestrol
(LE)
jak wyżej jak wyżej       jak wyżej jak wyżej jak wyżej
norgestimat (NGS) jak wyżej jak wyżej       jak wyżej jak wyżej jak wyżej
octan noretisteronu (NETA) jak wyżej jak wyżej       jak wyżej jak wyżej jak wyżej
octan cyproteronu (CPA) jak wyżej jak wyżej       jak wyżej jak wyżej jak wyżej

Opisy kolorów zastosowanych w tabeli:

brak koloru brak wzajemnego wpływu leków (interakcji)
  obniżanie skuteczności środka antykoncepcyjnego
  wpływ na działanie leku stosowanego równolegle

Uwaga

Jeśli nie jesteś pewna, poinformuj lekarza, który go przepisuje, że stosujesz doustną antykoncepcję, aby udzielił Ci informacji na temat możliwości występowania interakcji.

W tabeli podano tylko przynależność do określonej grupy terapeutycznej, a nie nazwę leku (za wyjątkiem węgla leczniczego - carbo medicinalis)

Wymioty i biegunka mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcji!

Częstymi przyczynami obniżenia skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych są zaburzenia żołądkowo - jelitowe (będące wynikiem np. zatruć pokarmowych). Przyjmuje się, że jeśli w ciągu mniej niż 2 godzin od zażycia pigułki wystąpia wymioty, wchłanianie składników czynnych pigułki (hormonów) może być obniżone. W takim przypadku należy zażyć jeszcze jedną pigułkę. Jeśli wymioty będą się powtarzać, należy kontynuować przyjmowanie preparatu według dotychczasowego schematu, lecz zastosować dodatkową antykoncepcję (prezerwatywy), gdyż skuteczność działania preparatu moze być obniżona.

Skuteczność działania antykoncepcyjnego może równiez obniżać biegunka (tzw. rozwolnienie); zwłaszcza wtedy,
gdy utrzymuje się przez kilka dni. Absorbenty typu węgiel leczniczy i pochodne glinek (kaolin, itp) stosowane w leczeniu tego typu schorzń mogą absorbować na swojej powierzchni substancje sterydowe, dodatkowo zmniejszając ich wchłanianie. W tym przypadku również należy kontynuować stosowanie preparatu, lecz jesli biegunka jest silna, jako zabezpieczenie stosować dodatkową antykoncepcję.