Czy pigułka do antykoncepcji doraźnej będzie dostępna na stacji benzynowej?

16. stycznia 2003 Towarzystwo Rozwoju Rodziny zorganizowało konferencję prasową na temat "Ciąża. Lęk. Gwałt. Medyczne i społeczne uwarunkowania świadomej antykoncepcji". W konferencji uczestniczyło trzech członków zarządu TRR - prof. Zbigniew Izdebski, prof. Romuald Dębski i dr Grzegorz Południewski - znani propagatorzy wiedzy na temat świadomego planowania rodziny. Obecni też byli: przedstawiciel policji z Biura Służby Prewencyjnej KG Policji i dyrektorka Centrum Praw Kobiet - pani Urszula Nowakowska. Na konferencję zaproszono przedstawicieli mediów - w tym naszego serwisu.

Przedstawiciele TRR pokrótce omówli seksualne zwyczaje Polaków, ich lęki i obawy oraz stosowane przez nich metody antykoncepcji. Według badań TRR 70% Polaków obawia się ciąży. Mimo to aż 32% nie stosuje żadnej antykoncepcji. 22% jako antykoncepcji używa prezerwatywy, 16% - pigułek antykoncepcyjnych, 14% - stosunku przerywanego (co według nas również należałoby zaliczyć do żadnej metody ze względu na jej niską skuteczność), 7% - metod naturalnych (6% - kalendarzyka, 1% - metody objawowej). Wkładek wewnątrzmacicznych używa 3%, a preparatów plemnikobójczych 1%. Członkowie TRR porównali antykoncepcyjne stereotypy Polaków z tendencjami w innych krajach Europy. Nawiązując do przewodniego hasła konferencji, specjaliści omawiali zalety antykoncepcji doraźnej, mającej zastosowanie w sytuacjach nagłych (gwałt) lub awaryjnych (pęknięcie prezerwatywy, zapomnienie o zażyciu klasycznej pigułki). Postulowali zwiększenie dostępności tej metody i popularyzację wiedzy na temat możliwości jej stosowania.

Rzecznik policji mówił o czynionych przez nią wysiłkach na rzecz stworzenia bardziej przyjaznej atmosfery podczas kontaktu ofiar gwałtu z policją. Niestety, praktyka odbiega od teorii - zauważyła dyrektorka Centrum Praw Kobiet, p. Urszula Nowakowska. Zgłaszające gwałt kobiety są dodatkowo upokarzane podczas przesłuchań i ewentualnych procesów sądowych. Sądy często dają posłuch tłumaczeniom gwałcicieli, że stawianie oporu przez ofiarę uważali za formę gry wstępnej. Ciekawe, czy sędzinie orzekające takie żenujące wyroki mają właśnie takie upodobania co do gry wstępnej, jak parę klapsów na pysk, wyzwiska, bicie i grożenie nożem. No ale cóż - de gustibus...

Gwałty w Polsce średnio są popełniane co 3,5 godziny. Dwie kobiety na pięć w Polsce zostało zgwałcone, a co trzecia miała do czynienia z taka próbą. Najczęściej do gwałtów dochodzi w domu (podpity mężulek lub konkubiec), w pracy (szef) i w ciemnych, odludnych miejscach wieczorem lub nocą, w krzaczorach przed dyskoteką, za remizą strażacką (na wsiach). Ponieważ ani policja ani sądy nie są zainteresowane w zwalczaniu plagi tych przestępstw, największą rolę odgrywa osobista prewencja - unikanie zagrażających miejsc i sytuacji. Według statystyk Polsce co druga kobieta zgłasza gwałt, natomiast wyroków skazujących zapada jeszcze mniej, po upokarzającej i przewlekłej procedurze dochodzeniowo-sądowej. A zatem kobiety, uważajcie na siebie same, bo nikt wam nie pomoże.

Pigułka do antykoncepcji doraźnej - w sytuacjach nagłych lub awaryjnych. Jeśli dojdzie do gwałtu a kobieta chce uniknąć ciąży, może zastosować pigułkę do antykoncepcji doraźnej lub, mówiąc inaczej, antykoncepcji po stosunku. W odróżnieniu od preparatu RU-435 zarejestrowana w Polsce pigułka do "antykoncepcji po" nie działa wczesnoporonnie. Zawiera bardzo dobrze znany, skuteczny progestagen - lewonorgestrel - analog ludzkiego progesteronu. Pigułka jest absolutnie bezpieczna. Jej przedawkowanie niczym nie grozi - poza biegunką. Bardziej niebezpieczne są ogólnie dostępne pigułki zawierające paracetamol (LD50 - wskaźnik dawki śmiertelnej dla paracetamolu wynosi 4,5 grama) czy aspiryna. Pigułkę do antykoncepcji doraźnej lekarz może przepisać bez żadnych badań. Dlatego w Szwecji i Norwegii dostępne są bez recepty, w drogeriach.

Być może dożyjecie czasów, gdy w Polsce pigułki te będą dostępne również na stacjach benzynowych, tak jak prezerwatywy. W tym kierunku idą wysiłki Towarzystwa Rozwoju Rodziny - jednej z nielicznych organizacji, których celem jest nie moralizowanie, lecz opieka nad zdrowiem reprodukcyjnym kobiet i mężczyzn i edukacja. Za te wysiłki, podejmowane od ponad 40 lat, należy się tej instytucji wielkie uznanie. Wkrótce opublikujemy numery telefoniczne wszystkich placówek TRR w Polsce. Tam będziecie mogli zasięgnąć informacji, gdzie w waszej okolicy praktykują lekarze, na których pomoc możecie liczyć, jeśli macie problemy ze zdrowiem reprodukcyjnym, antykoncepcją, bezpłodnością lub jeśli potrzebujecie fachowych porad. (red ABS).

| Powrót do strony głównej | Tu czytaj o antykoncepcji po stosunku | Tu czytaj o pigułce do antykoncepcji po stosunku |