Z A P A M I Ę T A J

Naturalne (=abstynencyjne) metody planowania poczęć (=antykoncepcji)
polegają na przewidywaniu dni płodnych kobiety i powstrzymywania się w tych dniach od seksu, który mógłby doprowadzić do zapłodnienia.

Zalety metod naturalnych:
-brak działań niepożądanych
- nie wzbudzają zastrzeżeń natury moralnej.

Wady metod naturalnych:
- statystycznie ujmując, duża zawodność (uśredniony indeks Pearla w przypadku bezbłędnego stosowania - 6; jednak w praktyce - 24)
- mogą doprowadzic do nerwic na tle seksualnym

Wymagania metody
-brak zaburzeń cyklów
u kobiety
-odpowiedzialność i zdyscyplinowanie partnerów

Indeks Pearla - ilość ciąż wśród 100 kobiet stosujacych daną metodę antykoncepcji przez 1 rok

Długość trwania cyklu = ilość dni między pierwszym dniem krwawienia miesiączkowego (miesiączki) a ostatnim dniem danego cyklu - przed pierwszym dniem miesiączki cyklu kolejnego.Jeśli chcecie stosować metodę kalendarzową, długość cyklu należy ustalić obliczając średnią arytmetyczną z kilku cyklów - przynajmniej trzech

Skuteczniejszą
metodą antykoncepcji jest ustalenie dni płodnych metodą termiczną a jeszcze lepiej - posługując się domowym testem Persona lub ClearPlan.

 


Naturalne metody regulacji poczęć, czyli antykoncepcji, część 1

Naturalne metody antykoncepcji opierają się na wykorzystaniu w celach regulacji poczęć cyklicznych zmian płodności kobiety. Rola mężczyzny w tych metodach jest marginalna, ponieważ mężczyzna jest płodny od chwili osiągnięcia dojrzałości płciowej do późnej starości. Udział mężczyzny w stosowaniu tych metod jest ograniczony do powstrzymywania się od współżycia z partnerką w dniach, gdy jest płodna. Dlatego metody naturalne bywają również nazywane metodami abstynencyjnymi.

Metody naturalne antykoncepcji - tak jak wszystkie inne metody zapobiegania nieplanowanej ciąży - nie są metodami idealnymi ani uniwersalnymi, czyli skutecznymi i godnymi polecenia w przypadku każdej pary. Jednak wiele par może je z powodzeniem stosować.

Jak już powiedziałem, metody te polegają na dostosowania czasu kontaktów seksualnych do cyklicznych zmian płodności kobiety. Dlatego metody te mogą być zawodne u kobiet bardzo młodych, u których układ hormonalny nie jest jeszcze stabilny. W przypadku kobiet dojrzałych mogą być nieskuteczne jeśli występują zaburzenia cyklu miesiączkowego. Nawet jeśli kobieta ma bardzo regularne cykle (np. miesiączkuje co 28 dni plus minus 2-3 dni), wiele czynników może zaburzyć długość trwania cyklu i termin jajeczkowania. Czynnikami tymi mogą być:

— choroba (nawet zwykłe przeziębienie!),
— stosowanie różnych leków,
— przemęczenie, stres,
— niedożywienie, zmiana diety
— podniecenie seksualne,
— odległa podróż, zmiana strefy czasowej, klimatu
— przegrzanie lub wychłodzenie organizmu

Jak widać, wiele czynników może zaburzać długość trwania cyklu nawet u kobiet regularnie miesiączkujących. Dlatego należy pamiętać o wadzie tych metod, jaką jest ich stosunkowo niska skuteczność i przy ich wyborze (tak jak każdej innej metody) starannie rozważyć wszelkie "za" i "przeciw"; również natury moralno-religijnej, gdyż trudno cieszyć się życiem i dobrze funkcjonować, nosząc w sobie poczucie winy czy grzechu.

Przede wszystkim przypomnimy pewne pojęcia podstawowe.

Długość trwania cyklu to ilość dni między pierwszym dniem krwawienia miesiączkowego (miesiączki) pierwszego cyklu a jego ostatnim dniem - przed pierwszym dniem miesiączki cyklu kolejnego.

Zapamiętajcie dobrze tę definicję, bo jej nieznajomość często ma - całkiem dosłownie - brzemienne następstwa.

Następna rzecz - wszystko, co występuje w przyrodzie, podlega wahaniom - również długość cyklu miesiączkowego. Dlatego...

jeżeli chcesz dokładnie ustalić, jaką długość ma Twój cykl, powinnaś polegać na średniej arytmetycznej z minimum 3 kolejnych cyklów.

Im więcej cyklów uwzględnisz, tym wyliczona przez Ciebie średnia długość cyklu będzie dokładniejsza.

Wszystkie metody naturalne sprowadzają się do jednego: mają pomóc przewidzieć termin jajeczkowania. Jajeczkowanie to uwolnienie z pęcherzyka jajnikowego gotowej do zapłodnienia komórki jajowej. Zazwyczaj ma miejsce w połowie cyklu, czyli w przypadku cyklu 28 dniowego - około 14 dnia. Jednak w praktyce może do niego dochodzić wcześniej lub później. Po jajeczkowaniu, komórka jajowa przemieszcza się jajowodem, następnie dalej, do macicy i jeśli na swojej drodze nie spotka plemników, nie dojdzie do zapłodnienia. Moment jajeczkowania można określić, mierząc temperaturę dokładnym termometrem (o czym powiemy później, omawiając metodę termiczną). Jeszcze lepiej posłużyć się w tym celu kalkulatorem dni płodnych (np. test domowy Persona lub ClearPlan firmy Unipath, dostępne bez recepty w aptekach)

Wędrówka komórki jajowej trwa około 24 godzin i tylko wtedy może dojść do zapłodnienia Niezapłodniona komórka jajowa obumiera i wydostaje się z narządów rozrodczych kobiety. Po kolejnych 14 dniach dochodzi do menstruacji, czyli złuszczenia endometrium (błony śluzowej macicy).

Cykl dojrzewania komórki jajowej, jajeczkowania, jej wędrówki jajowodem, złuszczania enfdometrium, co miesiąc powtarza się. Ostatni cykl miesiączkowy nosi nazwę menopauzy i u kobiet w Polsce przypada średnio na 52 urodziny.

Na podstawie obserwacji cykliczności zmian płodności kobiety, metodą prób i błędów, ludzkość wymyśliła pierwszą z metod - metodę kalendarzową.

wstecz.gif (2904 bytes)      dalej.gif (2709 bytes)