Jak przygoda –
to tylko z gumeczką
–Z GUMECZKĄ!


Powyżej - początkowe stadium syfilisu – inaczej kiły
– jednej z wielu wątpliwych atrakcji, czyhających
na amatorów podbojów erotycznych bez zabezpieczenia.

 

Wskaźnik (indeks) Pearla
- ilość ciąż podczas stosowania danej metody antykoncepcji przez 100 par w ciągu roku.

Aby zredukować ryzyko zarażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową do zera, należy unikać przygodnych kontaktów seksualnych i mieć jednego, stałego, zdrowego partnera (partnerkę)!


Jak prawidłowo zakładać prezerwatywę

Prawidłowo stosowane prezerwatywy (zwane też kondomami) są dość skutecznym środkiem antykoncepcyjnym i znacznie zmniejszają ryzyko zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Powinni je stosować zwłaszcza amatorzy podbojów seksualnych.

Syfilis nie ogranicza się do pokazanego na rysunku powyżej owrzodzenia, najczęściej występującego w miejscu wniknięcia bakterii chorobotwórczej Treponema pallidum (krętka bladego) do organizmu. Przebiega wieloetapowo, uszkadzając wiele narządów wewnętrznych, co może doprowadzić do śmierci chorego. Da się leczyć, ale lepiej jej zapobiegać. Więcej na temat chorób przenoszonych drogą płciową przeczytasz, klikając tu.

Skuteczność antykoncepcji z zastosowaniem prezerwatywy, wyrażona wskaźnikiem Pearla wynosi:

a) przy perfekcyjnym stosowaniu metody: 3
b) mierzona statystycznie (czyli w praktyce): 14

Można przyjąć, że skuteczność prezerwatywy w zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową jest zbliżona do jej skuteczności antykoncepcyjnej. Czy jest wysoka, czy niska - oceńcie sami!

Z A P A M I Ę T A J

1. Prezerwatywy najlepiej kupować w aptece.

2. Należy zwróć uwagę, czy mają atest dopuszczenia MZiOS lub UE (stylizowany napis CE na opakowaniu).

3. Nie stosować po upływie terminu ważności
(ang. EXP Date)

4. Należy dobrać odpowiedni rozmiar i wytrzymałość.

5 .
Przed użyciem należy obejrzeć opakowanie - czy nie jest uszkodzone. Po wyjęciu z opakowania sprawdzić, czy prezerwatywa nie uległa uszkodzeniu.

6 .
Zakładać zgodnie z instrukcją.

7. Stosować jednorazowo – każdy stosunek z nową prezerwatywą – zaopatrz się w odpowiedni zapas.


Powrót do spisu treści