Towarzystwo Rozwoju Rodziny


Misja Towarzystwa Rozwoju Rodziny
Towarzystwo Rozwoju Rodziny zostało założone w 1957 roku. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Działalność merytoryczna Towarzystwa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb młodzieży w zakresie edukacji seksualnej, udzielaniu pomocy i wsparcia osobom oraz parom w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnianiu opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Misją Towarzystwa jest:

Cele Towarzystwa Rozwoju Rodziny:

Poradnie Młodzieżowe i Rodzinne Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Cele działalności Poradni Młodzieżowych i Rodzinnych:

Formy pracy:

Usługi świadczone przez Poradnie TRR:

A ponadto:

Działalność edukacyjna:

A ponadto:

Zapraszamy!


Lekarskie Przychodnie Specjalistyczne Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Podstawowy zakres usług świadczony przez Lekarskie Przychodnie Specjalistyczne TRR obejmuje następujące typy porad i badań:

A ponadto:

Usługi LPS-ów dodatkowo obejmują:

Adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny
- tam otrzymasz fachową pomoc w atmosferze przyjaznej pacjentowi - bez moralizowania i bez ściemy!

Zarząd Główny Towarzystwa Rozwoju Rodziny
Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna

00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4
tel./fax (22) 828 61 91
tel. (22) 828 61 92
e-mail: [email protected]
Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna TRR
45-064 Opole, ul. Damrota 6
tel./fax (77) 454 48 45
e-mail: [email protected]
Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specjalistyczna
00-449 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 16
tel.(22) 621 69 29,
fax (22) 621 91 93
Poradnia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej TRR
50-015 Wrocław, ul. Stawowa 1a
tel./fax (71) 342 14 13
Lekarska Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia dla Młodzieży i Rodziców

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73
tel. (12)423 74 23
Poradnia Młodzieżowa TRR
65-001 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 27
tel. (68) 325 37 87
Lekarska Przychodnia Specjalistyczna
85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26
tel. (52) 341 17 91
Punkt Poradnictwa TRR
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 16
tel. (59) 840 07 70
Lekarska Przychodnia Specjalistyczna
20-818 Lublin, Al. Kraśnicka 100
tel. (81) 741 43 30
Poradnia Młodzieżowa TRR
61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 19
tel. (61) 852 85 58
 

| Powrót do strony głównej |